Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet rajoittavansa Cinque Terren vuosittaista vierailijamäärää. Tavoite on vähentää turistivirtaa 2,5 miljoonasta 1,5 miljoonaan. Kuva: Dreamstime
Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet rajoittavansa Cinque Terren vuosittaista vierailijamäärää. Tavoite on vähentää turistivirtaa 2,5 miljoonasta 1,5 miljoonaan. Kuva: Dreamstime

Matkailuala vihertyy ja suunnittelee turistikattoja suosituimpiin kohteisiin

Kestävä kehitys on viime vuosina alettu ottaa voimakkaasti huomioon myös matkailualalla. Matkailun ammattilaistapahtuman, Lontoon World Travel Marketin teettämän tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa lomailijoista sanoo kestävyyden vaikuttavan heidän päätöksentekoonsa lomavalinnoissa.

Matkailualalla kuluttajien toive on otettu huomioon, sillä tutkimuksen mukaan jo 70% matkailualalla työskentelevistä on sitä mieltä, että ala on muuttunut ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kestävää turismia myös pidetään kuluttajien kannalta matkailualan vastuuna: tutkimuksen mukaan 59% lomailijoista on sitä mieltä, että vastuu kestävyydestä kuuluu matkailualalle itselleen, eikä niinkään valtiollisen lainsäädännön vastuulle. Yhteiskunnalle vastuuta sälyttäisi vain neljäsosa kyselyyn vastanneista lomanviettäjistä.

Matkailualan kestävä kehitys ei ole pelkästään hiilijalanjäljen pienentämistä ja ilmastonmuutokseen vaikuttamista. Se on myös luonnonympäristöjen suojelua, yhteistyötä paikallisten yhteistöjen kanssa, taloudellisten etujen jakoa ja eläinten hyvinvointia.

Suositut matkakohteet muuttuvat usein oman suosionsa uhreiksi ylikansoittumisen vuoksi. Suuri määrä turisteja vaikuttaa alueen luontoon ja ympäristöön, mikä näkyy esimerkiksi Thaimaan pienillä saarilla, joiden koralliriutat ovat kärsineet korjaamatonta tuhoa. Seychellien saaret vastaanottavat vuosittain kuusi kertaa saarten asukasmäärää suuremman määrän turisteja, minkä vuoksi siellä suunnitellaankin matkailijamäärien tasoittamista. Sama koskee valtavaan suosioon viime vuosina noussutta Islantia, jonka kerrotaan turistimäärien moninkertaistuessa siirtyvän valikoimaan vieraansa tarkemmin. Islanti suuntaakin matkailumarkkinointiaan ympäristönsuojelullisesti tiedostaville matkaajille.

Matkailualalla pitkään työskennelleet ajattelevatkin, että erityiset turistikatot voisivat olla hyvä keino estää suosittujen matkakohteiden ylikansoittuminen. Kolme neljäsosaa alalla työskentelevistä on sitä mieltä, että kattojen asettaminen olisi ympäristön kannalta hyödyllistä.

Lähde: World Travel Market 2016 Industry Report

Poimintoja Napsusta

Pieni hetki, sivua ladataan.